Klantenservice :

  020 808 5300

Wettelijke informatie

1 – Eigenaar Website

Deze website is eigendom van MyBestPro SAS, een Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 1.456.119,60 euro. MyBestPro SAS staat ingeschreven in het handelsregister te Parijs onder het nummer 478 44 474, met het intracommunautaire BTW nummer FR87478444474. Het hoofdkantoor van MyBestPro SAS is gevestigd op 12 rue de Penthiève 75008 te Parijs («MyBestPro SAS »).

Astrocenter is een merk van MyBestPro SAS. De website van Astrocenter is het eigendom en de verantwoordelijkheid van MyBestPro SAS.

Directeur van de Website: Olivier Giunti.
De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is Louise Fortin, DPO@mybestpro.com

2 – Inhoud Website

Onder de inhoud (Inhoud) van de website vallen de algemene structuur, teksten, afbeeldingen, animaties en geluid van de Website.

De gehele of gedeeltelijke duplicatie van de Website, in welke vorm dan ook, zonder nadrukkelijke, voorafgaande toestemming van MyBestPro SAS is verboden, in overeenstemming met artikel L.122.4 van het Franse Intellectueel Eigendomsrecht. De duplicatie is een strafbaar feit volgens artikel L. 335-2 van het Franse Intellectueel Eigendomsrecht.

3 – Toestemming gebruik Inhoud Website

Door de Website te bezoeken stemt de bezoeker in met de gebruikerslicentie van MyBestPro SAS die verbonden is aan de Inhoud, bestaande uit het volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De gebruikerslicentie is non-exclusief
  • De gebruikerslicentie is persoonlijk en privé, wat betekent dat elke vorm van reproductie van de Inhoud van de Website, voor collectief of professioneel gebruik, ook intern binnen een bedrijf, verboden is. Het zelfde geldt voor elke vorm van elektronische communicatie van de Inhoud, ook via intranet of extranet binnen een bedrijf.
  • Het gebruik van de Inhoud staat enkel de duplicatie toe voor het gebruik op één enkel beeldscherm, voor opslag of eenmalige afdruk.
  • Voor dit gebruik is de toestemming van MyBestPro SAS vereist.

Bij schending van deze gebruiksvoorwaarden worden de verantwoordelijke personen bestraft volgens de Franse wetgeving.

4 – Inschrijving op het Wengo Platform

De inschrijving op het Platform van Wengo impliceert de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

5 – Informaticawet, documenten en vrijheden

In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met betrekking tot informatica, documenten en vrijheden (“Wet Bescherming Persoonsgegevens”) heeft de Website de nominatieve gegevens bij de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (fr.: Commission Nationale de l’Information et des Libertés “CNIL”) aangegeven.

Elke bezoeker van de Website van MyBestPro SAS dient de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens te respecteren. Schending van deze wet impliceert een gerechtelijke straf. Het is verboden voor bezoekers om nominatieve informatie waartoe zij toegang hebben te verzamelen, frauduleus te gebruiken, of te gebruiken op een wijze die de privacy of de reputatie van de betreffende personen schaadt.

In overeenstemming met artikel 38 en volgenden van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft elke bezoeker het recht tot toegang, bezwaar en correctie met betrekking tot zijn Persoonlijke Gegevens. Wanneer de bezoeker gebruik wil maken van dit recht kan hij schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van MyBestPro SAS.

6 – Merken

De merken van MyBestPro SAS die worden weergegeven op de Website zijn wettig gedeponeerde handelsmerken.

Elke vorm van totale of gedeeltelijke duplicatie van deze merken zonder de uitdrukkelijke toestemming van MyBestPro SAS is verboden. U kunt een dergelijke aanvraag tot toestemming doen door een e-mail te sturen naar partners@wengo.com.

7 – Hyperlinks

Hyperlinks op de Website die naar andere bronnen verwijzen op het internet, zijn niet de verantwoordelijkheid van MyBestPro SAS.

8 – Hosting Website

De hosting van de Website wordt uitgevoerd door MyBestPro, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op 12 rue de Penthiève 75008 te Parijs.


2019 - MyBestPro - 12 rue de Penthièvre 75008 Parijs, Frankrijk