Klantenservice :

  020 808 5300

Richtlijnen Geschillenregeling

Versie 14 maart 2013

Het huidige document vormt een Aanvullende Voorwaarde van de Algemene Voorwaarden. De Richtlijnen voor Geschillenregeling hebben als doel de Deelnemers te informeren over de methoden voor het oplossen van geschillen, die kunnen ontstaan tussen de Deelnemers van het WENGO Platform.

In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, impliceert de Inschrijving van de Deelnemer de acceptatie van de hier beschreven Voorwaarden, evenals die van de Algemene Voorwaarden en de overige Aanvullende Voorwaarden.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en de Richtlijnen voor Gematigd Consumeren, zijn de huidige Aanvullende Voorwaarden overredend.

Artikel 1: Geschillenregeling tussen Deelnemers

1.1 Toepassing Geschillenregeling

Deelnemers die zich benadeeld voelen met betrekking tot een Transactie die plaats heeft gevonden op WENGO, kan op elk gewenst moment een geschillenregeling starten via de module “Geschillenregeling” op zijn Persoonlijke Account.

De Geschillenregeling bestaat uit een dialoog via webmail tussen de twee Deelnemers waartussen de betwiste Transactie is gedaan. De Deelnemers worden via e-mail en op hun Persoonlijke Account op de hoogte gebracht van nieuwe bijdragen aan de dialoog.

De Deelnemers zijn verplicht om eerlijk en met goede wil te communiceren. Het is voor de Deelnemer verboden om de ander te bedreigen of uit te schelden.

De Deelnemer die de dialoog heeft gestart kan deze ook op elk moment beëindigen.

1.2 Cadeaubonnen

De Consulent die in de procedure van een Geschillenregeling zit heeft de mogelijkheid om zijn Klant te vergoeden naar eigen inzicht, met een maximum van het totaal aan de klant gefactureerde bedrag voor de Transactie, door middel van het gebruik van cadeaubonnen, beschikbaar in de module Geschillenregeling.

Het gebruik van de cadeaubon door de Klant leidt tot de oplossing van het geschil.

Artikel 2: Hulp bij Geschillenregeling

2.1 De Deelnemers die niet zelf tot een oplossing van het geschil komen kunnen het geschil signaleren bij de Klantenservice.

MyBestPro SAS zal via zijn Klantenservice trachten een minnelijke oplossing voor het geschil te vinden voor de Deelnemers binnen een periode van zes (6) maanden na het plaatsvinden van de betwiste Transactie.

De Deelnemers zijn verplicht om alle elementen door te geven die MyBestPro SAS van belang acht voor het oplossen van het geschil, waarbij rekening wordt gehouden met zijn rol van online broker, zoals vastgelegd in artikel I.3 van de Algemene Voorwaarden, wat betekent dat MyBestPro SAS geen garantie geeft op een goed einde van de Geschillenregeling.

2.2 Het is voor de Deelnemer verboden om een ongegrond geschil te signaleren of dit te doen met kwade zin. Ten gevolge hiervan kan zijn Persoonlijke Account worden geblokkeerd of verwijderd zonder waarschuwing van MyBestPro SAS, in overeenstemming met artikel I.10 van de Algemene Voorwaarden.

2.3 In het geval van een geschil met betrekking tot een Transactieprijs, kan de Deelnemer het geschil pas signaleren wanneer het Transactiebedrag is bijgeschreven op de zakelijke rekening.

De Consulent aanvaardt de risico’s die zijn verbonden aan een Transactie in het geval dat de Transactie niet wordt betaald. De Consulent erkend derhalve dat MyBestPro SAS geen actie kan ondernemen tegen de restitutie van het Transactiebedrag door de bank van de Klant wanneer het gaat om een frauduleuze betaling en accepteert dat deze beslissing onomkeerbaar is.

2.4 In het geval dat de Geschillenregeling niet tot een oplossing leidt, zijn de Deelnemers persoonlijk verantwoordelijk voor de handelingen die kunnen resulteren in een gerechtelijke procedure tegen de andere Deelnemer.


Keer terug naar de Algemene Voorwaarden

2019 - MyBestPro - 12 rue de Penthièvre 75008 Parijs, Frankrijk