Klantenservice :

  020 808 5300

Richtlijnen Bescherming Persoonsgegevens

Versie 14 maart 2013

MyBestPro SAS heeft de verplichting om het privéleven en de persoonlijke gegevens van de Deelnemers te beschermen. In de hier beschreven richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens (de “Richtlijnen”) wordt de procedure beschreven waarmee MyBestPro SAS nominatieve informatie vergaard over de Deelnemers (de “Persoonsgegevens”) en het gebruikt van deze informatie door MyBestPro SAS tijdens:

  • het gebruik van de websites www.wengo.com en www.wengo.nl (de “Website(s)”), of die van de Partners,
  • het gebruik van een Dienst vanaf de Website(s) of die van de Partners,
  • de Deelname van de Deelnemer aan het Platform.

Het huidige document vormt een Aanvullende Voorwaarde van de Algemene Voorwaarden. In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, impliceert de Inschrijving van de Deelnemer de acceptatie van deze Aanvullende Voorwaarden, evenals die van de Algemene Voorwaarden en de overige Aanvullende Voorwaarden.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, zijn de huidige Aanvullende Voorwaarden overredend.

Artikel 1 Het gebruik van Persoonsgegevens

MyBestPro SAS is verantwoordelijk voor de behandeling van de Persoonsgegevens en declareert hiertoe de nominatieve gegevens bij de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (fr.: Commission Nationale de l’Information et des Libertés “CNIL”).

MyBestPro SAS is verplicht alle Persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de hiervoor geldende richtlijnen te behandelen.

Om een Persoonlijk Account te kunnen creëren en toegang te krijgen tot het Platform dient de Deelnemer bepaalde Persoonlijke Gegevens door te geven (naam, e-mailadres, postadres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, geboortedatum, etc.). Wanneer de Deelnemer zich wenst af te melden voor de nieuwsbrief, een wedstrijd, een enquête of een programma, kan er extra informatie nodig zijn.

De Persoonsgegevens worden door MyBestPro SAS gebruikt voor de Tools, zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden van de Tools, voor de administratie van het Platform, voor het in contact brengen van de Deelnemers, voor de facturatie en voor de communicatie met de Deelnemers.

De Deelnemers accepteren dat hun Persoonsgegevens doorgegevens worden aan de Partners van MyBestPro SAS. Wanneer de Deelnemer niet wenst dat zijn gegevens worden doorgegeven aan de Partners kan hij contact opnemen met MyBestPro SAS, volgens de voorwaarden beschreven in artikel 4 van deze Richtlijnen.

Artikel 2 Betaalgegevens

Om de betaling van Transacties op het Platform via de beveiligde betalingsdienst te kunnen uitvoeren, dienen de Deelnemers een Persoonlijk Account te hebben geopend. De Deelnemer dient een creditcard, uitgegeven door een bank, op zijn naam te hebben staan, die voor de betaling bij handelaren en leveranciers van diensten van het bankkaartnetwerk gebruikt kan worden.

Het creditcardnummer (hierna “Nummer”) bestaat uit zestien (16) cijfers, de vervaldatum die op de voorzijde van de kaart staat en de veiligheidscode (CVV) die op de achterzijde van de creditcard staat.

MyBestPro SAS bewaart in geen enkel geval het creditcardnummer van de Deelnemer.

De Deelnemer kan de betaling van de Transactie eveneens uitvoeren met behulp van een WENGO Kaart. Deze WENGO Kaart kan door de Deelnemer aangekocht worden op het Platform onder de voorwaarden die beschreven staan in artikel 4.2 van de Tariefvoorwaarden en Betaalmogelijkheden.

Artikel 3 Communicatie van Persoonsgegevens

Volgens de toepassing van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens artikel 78-17 van 6 januari 1978, met betrekking tot informatica, documenten en vrijheden (“Wet Bescherming Persoonsgegevens”), aangepast door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, kunnen de Persoonlijke Gegevens van de Deelnemer door MyBestPro SAS gecommuniceerd worden in het geval van een juridisch verzoek door gerechtelijke of administratieve autoriteiten of de politie.

Artikel 4 Toegangsrecht, bezwaar en correctie

In overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens heeft de Deelnemer het individuele recht tot toegang, bezwaar en correctie met betrekking tot zijn Persoonlijke Gegeven. Wanneer de Deelnemer gebruik wil maken van dit recht kan hij schriftelijk contact opnemen met de Klantenservice van MyBestPro SAS.

Artikel 5 Automatisch gegenereerde gegevens

5.1 IP-adressen

MyBestPro SAS bewaart en slaat de IP-adressen op van elke handeling van de Deelnemer, voor de administratie van het Platform en om een einde te maken aan / een oplossing te zoeken voor eventueel misbruik uitgevoerd vanaf een Persoonlijk Account. De behandeling van de IP-adressen is noodzakelijk voor de werking van het Platform en de Tools.

5.2 Cookies

MyBestPro SAS kan cookies en/of onzichtbare GIF documenten gebruiken voor het inwinnen van informatie over de Deelnemers, om de werking en de functionaliteiten van het Platform en bepaalde Tools te verbeteren.

In het geval dat de Deelnemer niet wenst dat zijn Persoonlijke Gegevens door Cookies worden vergaard, dan kan hij de cookie-instellingen wijzigen in zijn browser. Deze handeling kan de prestatie en de functionaliteiten van het Platform doen verminderen.

Artikel 6 Nieuwsbrieven / Aanbiedingen

MyBestPro SAS kan op elk moment via e-mail, SMS of schriftelijk contact opnemen met de Deelnemer met betrekking tot zijn Persoonlijke Account.

MyBestPro SAS kan eveneens commerciële berichten (via e-mail, per SMS of schriftelijk) versturen naar Deelnemers met betrekking tot aanbiedingen voor de aangekochte Diensten door de Klant op het Platform.

Wanneer de Klant zijn akkoord geeft tijdens de Inschrijving op het Platform of via zijn Persoonlijke Account, kan MyBestPro SAS nieuwsbrieven en andere promoties versturen via e-mail, per SMS of schriftelijk.

De Klant kan de ontvangst van commerciële berichten op elk moment betwisten door schriftelijk contact op te nemen met de Klantenservice van MyBestPro SAS.

De Consulent mag de Klant promoties en aanbiedingen versturen via e-mail nadat hij de nadrukkelijke toestemming van de Klant heeft gekregen.

Artikel 7 Verplichtingen van de Consulent

Consulenten die Diensten aanbieden op het Platform zijn het tegenover de Klanten verplicht om de verplichtingen na te volgen op het gebied van de geldende richtlijnen met betrekking tot de bescherming van nominatieve gegevens in navolging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Consulent is verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens van zijn Klanten en verklaart de voorwaarden te volgen die de Wet Bescherming van Persoonsgegevens oplegt. De Consulent verklaart dat hij bereid is de noodzakelijke declaraties te doen bij de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (fr.: CNIL) en de Klanten te informeren over artikel 38 van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Behalve wanneer de Klant vooraf zijn nadrukkelijke toestemming geeft, zal de Consulent geen gebruik maken van de Persoonlijke Gegevens van de Klant voor doeleinden anders dan de facturatie van zijn Diensten of om zijn rechten te doen gelden in het geval van een geschil met de betreffende Klant. De Consulent is ook op de hoogte van het feit dat het communiceren van Persoonlijke Gegevens aan een derde zonder de nadrukkelijke, voorafgaande toestemming van de betreffende Klant verboden is. De Consulent is verplicht om MyBestPro SAS te behoeden en te vergoeden voor de gevolgen van een klacht van een Klant ten gevolge van de schending van de verplichtingen op het gebied van geldende richtlijnen met betrekking tot de bescherming van nominatieve gegevens en/of de Richtlijnen.


Keer terug naar de Algemene Voorwaarden

2019 - MyBestPro - 12 rue de Penthièvre 75008 Parijs, Frankrijk