Klantenservice :

  020 808 5300

Richtlijnen Spirituele Voorspellingen

Versie 14 maart 2013

Het huidige document vormt een Aanvullende Voorwaarde van de Algemene Voorwaarden.

In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, impliceert de Inschrijving van de Deelnemer de acceptatie van de hier beschreven Richtlijnen voor Spirituele Voorspellingen, evenals die van de Algemene Voorwaarden en de overige Aanvullende Voorwaarden.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en de Richtlijnen voor Spirituele Voorspellingen, zijn de huidige Aanvullende Voorwaarden overredend.

WENGO registreert Consulenten die beschikken over de waarzegkunst en hun diensten op het Platform aanbieden.

Voorafgaand aan elk consult is het belangrijk om bij het volgende stil te staan:

  • Het uitvoeren van spirituele voorspellingen (met of zonder hulpmiddel) is een kunst en op geen enkele wijze een exacte wetenschap;
  • Spirituele voorspellingen zijn een vorm van amusement en dienen als vrijetijdsbesteding;
  • Bijgevolg kunnen de voorspellingen nooit als volledige waarheid gezien worden en de uitkomst van de voorspellingen is niet gegarandeerd;
  • Alle Consulenten die over de voorspellingskunst beschikken zijn verplicht te handelen met behulp van hun middelen (hun gaven), maar hebben geen verplichting tot resultaat;
  • De kunst van het voorspellen heeft als enige doel de Klant opheldering te geven over eventuele gebeurtenissen in zijn leven, zodat hij een andere kijk kan krijgen op beslissingen die hij wenst te nemen.

Alle Consulenten die spirituele voorspellingen doen zijn verplicht om:

  • De consulten serieus uit te voeren met tact en bedachtzaamheid in de optiek de Klant te verhelderen;
  • De vertrouwelijkheid van de door de Klant gegeven informatie te waarborgen;
  • Geen voorspellingen te doen over de gezondheid of het lichaam van de Klant en/ of naasten;
  • Geen occulte werkzaamheden uit te voeren (hekserij, zwarte magie)

Keer terug naar de Algemene Voorwaarden

2019 - MyBestPro - 12 rue de Penthièvre 75008 Parijs, Frankrijk